Skapa en Blackjack strategi

Black Jack är ett spel som grundar sig i matematiska kunskaper och förmågor. Strategierna som finns etablerade inom Black Jack är grundade i räknande på sannolikheten. En kortlek har 52 kort varav dessa är fyra olika färger med nummer 1-13 eller ess till kung. Fyra färger ger alltså fyra av varje nummer. På det viset försöker Black Jack spelare att skapa sig själva en strategi.

Ta reda på vad du har

För att skapa en strategi måste man börja med att ta fram fakta. Till exempel; en kortlek på 52 kort, fyra färger med ess till kung, två röda, två svarta, korten delas mellan minst 1 spelare och coupiern och så vidare. Skapandet av en strategi kräver att man kan grundreglerna och det som finns gratis. Utnyttjar man inte dem sakerna lär man aldrig bli en bra Black Jack spelare och går miste om vital information. Alla strategier är baserade på grundregler och grundkunskaper. Om man tror att det går att göra en strategi som inte är baserat på detta tror man fel. Många strategier skiljer sig åt och man kan tydligt se olikheterna i proffsspelares spelstil, däremot om bryter ner deras strategier kommer man se en identisk grund.

Förbättra, finslipa och förändra

En strategi behöver inte vara huggen i sten. Märker man att strategin börjar brista under ett spel så är det inget som säger att du ändå måste följa den. I början kommer dem flesta strategier att falla, däremot behövs dessa fall för att strategin ska kunna få sin slutgiltiga form. En strategi måste testas, finslipas, ändras och bättras på innan den är slutgiltig. Tips säger att man aldrig bör frångå sin strategi när man väl har en som funkar ? vilket är sant. I början däremot får man räkna med att strategin kanske inte fungerar i alla lägen. Ingen strategi är skottsäker, men det går snabbt att avgöra vare sig strategin funkar för dig eller inte. En strategi ska ge lugn och säkerhet till spelaren.

För att uppnå en bra strategi så gäller det mest att testa sig fram genom att spela Black Jack. Det går att prova att ställa sig vid 17, eller så testar man en strategi som går ut på att försöka få coupiern att bli tjock. Varianterna är många och för att fastställa vilken inriktning man känner för så måste man testa.
När inriktningen är vald gäller det att förbättra, finslipa och förändra tills strategin känns trygg och säker.